توضیحات درباره کانال اپکس لجندز موبایل ایران | Apex Legends Mobile :


اولین وبزرگترین کانال وگروه #ApexLegendsMobile
در ایران 🇮🇷🇮🇷

کانال ما:👇

《 @ApexLegendsMobil 》

گپ‌ما:👇

《 @ApexLegendsMobile_irg 》


ادمین تبادل:

《 @ali_103 》

❗لطفاتازمان عرضه نسخه جهانی بازی صبورباشید❗در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.