توضیحات درباره Let Them Grow :


“نزد آن که جانش در تجلى است همه عالم کتاب حق تعالى است” هدف از تشکیل این جامعه، رسیدن به “وحدت اندیشه” در راستاى برخورد با جهان هستى است.

به عبارتى هدف ما رسیدن به شناخت وجودى جهان پیرامون خود و اجزاء تشکیل دهنده آن میباشد. و بوجود آوردن یک “وحدت رفتارى ” بین ما انسانها به عنوان یکى از

همان اجزاء در قبال دیگر اجزاء تشکیل دهنده. به واسطه این شناخت میتوان به درک عظمت هستى دست یافت، این امر باعث شده احترامى که درخور آن است بوجود

آید. براى رسیدن به این هدف به کمک تمامى اعضاى این جامعه نیازمندیم. با آرزوى توفیق عمل

https://telegram.me/LetThemGrow

 

 

#جهان #هستی #انرژی #درونی #تشعشع #شناخت #انسان #کارگاه #آموزشی #کاشت #نهال


سایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت که کانال تبلیغ شده مغایر با قوانین می باشد، نام و آیدی آن را به [email protected] ایمیل نمایید.