گروه علمی و پژوهشی پردیس دانش

تدریس خصوصی و گروهی کلیه دروس رشته های فنی و مهندسی

تدریس خصوصی و گروهی نرم افزارهای مرتبط با رشته های فنی و مهندسی

انجام پروژه های درسی رشته های فنی و مهندسی

ترجمه متون عمومی و تخصصی رشته های فنی و مهندسی

مشاوره پایان نامه و سمینار رشته های فنی و مهندسی

مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی مواد، مهندسی شیمی، معماری

https://telegram.me/pardise_danesh

 

#تدریس #مهندسی #فنی #ترجمه #پروژه #مشاوره #سمینار

ورود به کانال