توضیحات درباره کلمات انگلیسی کسب و کار :


آموزش کلمات انگلیسی کسب و کار و مدیریت توسط مرکز خدمات ترجمه و نگارش ترنس24

https://telegram.me/trans24_vocab

 

#آموزش #زبان #انگلیسی #کسب #مدیریت #شغل


سایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت که کانال تبلیغ شده مغایر با قوانین می باشد، نام و آیدی آن را به [email protected] ایمیل نمایید.