توضیحات درباره کانال WKPlast | ویکی پلاست :


www.wikiplast.ir
صنعت پلاستیک | بازار، قیمت، تحلیل، دیتا، بورس کالا، تغییرات جهانی

⚠️ مهم: ویکی پلاست در زمینه خرید و فروش مواد اولیه فعالیت ندارد

ادمین: @haghverdi

ثبت رشد کانال: @wkplastad

ربات: @wikipbot

سفارش تبلیغات در سایت و کانال:
09332716775

کانال WKPlast | ویکی پلاستدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.