کانال Vocab test

دانشجویان، کنکوری ها،دانش‌آموزان و هرکسی که بخواد مسیر یادگیری زبان رو هموار کنه.
اینجا با هم یاد میگیریم🌱

https://t.me/test_englishvocab


آذین گرائی گراوند
دانشجوی زبان انگلیسی

ورود به کانال
تبلیغ کانال