توضیحات درباره کانال Tse Press-اخبار بورس :


در TsePress تلاش می‌کنیم علاوه برپوشش خبری بازار سرمایه به پوشش خبری لحظه ای رویداد های سیاسی روز بپردازیم و دیدگاه‌های متفاوت سیاسی و اقتصادی را بازنشر نماییم با ما
@Tsepressadmin
در تماس باشید
و ما را دنبال کنید http://www.tsepress.com

کانال Tse Press-اخبار بورسدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.