کانال Tse Press-اخبار بورس

کانال Tse Press-اخبار بورس

در TsePress تلاش می‌کنیم علاوه برپوشش خبری بازار سرمایه به پوشش خبری لحظه ای رویداد های سیاسی روز بپردازیم و دیدگاه‌های متفاوت سیاسی و اقتصادی را بازنشر نماییم با ما
@Tsepressadmin
در تماس باشید
و ما را دنبال کنید http://www.tsepress.com

کانال Tse Press-اخبار بورس