توضیحات درباره کانال Torkshop20 (قیمت مقطوع) :


خرید:
واریزوجه
عکس فیش
آدرس پستی
ارتباط با مدیر👈‏ @torkshop2
کانال تنخورورضایت مشتری👇
tg://resolve?domain=Tankhor20در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.