کانال Ticketlessfilm

#آموزش_سینما
🎞️ بهترین #فیلم_کوتاه
🎬 #نقد_فیلم و #تحلیل_فیلم مشهورترین فیلمهای تاریخ
🏞️ نشر بهترین نقاشی ها و عکس های تاریخ هنر
📙نشر بهترین کتاب ها(pdf) نمایشنامه، رمان، داستان و فیلمنامه
ارتباط با ما:
@poyataheri & @sajjjad_taheri

ورود به کانال
تبلیغ کانال