توضیحات درباره کانال Tel leT :


چنل فانْ فکت تل لت🧐😂

یکم بخندیم و اندکی بفهمیم 😉

بمون دیگه لطفا لفت نده این کانال هم مث بقیه کانال هات نگهش دار🥺😓در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.