توضیحات درباره کانال Tech_Pluss :


به کانال تِک پلاس خوش آمدید🌷

تکنولوژی + علم، صنعت، خلاقیت، طنز و …

Manager: @mostanad_user
تعرفه تبلیغات @tablighesv

کانال Tech_Plussدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.