کانال SEMATEC

کانال SEMATEC

📍سماتک، مرکز آموزش‌های تخصصی IT📍
دوره‌های مهندسی شبکه
دوره‌های برنامه‌نویسی و مهندسی نرم‌افزار
دوره‌های مدیریتی IT

Tel: 02188738394
Admin: @sematec
http://www.sematec-co.com

http://shamad.saramad.ir/_layouts/ShamadDetail.aspx shamadcode=1-2-4009-61-4-1

کانال SEMATEC