توضیحات درباره کانال Sanart_tattoo :


ارتیست ساده که با فعالیت در رشته گرافیک شروع کرد ۱۵ سال نقاشی کشید و بعد تتو ارتیست شد🥰🥰
انجام تمامی خدمات تتو بدن
جهت رزرو نوبت به ایدی زیر پیام دهید
@Pou_ria11در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.