توضیحات درباره کانال raman group :


گروه هنر و معماری رامان

موضوعات کانال:

✅انجام تمامی امور دانشجویان معماری

✅انجام کارهای دستی وهنری (ویترای،ترام و…)

✅نشریه آنلاین معماری وهنر

https://telegram.me/ramangroup

 

 

#هنر #معماری #دیزاین #طراحی #داخلی #دستی #هنری #ویترای #مینیمالیستی #عکس #نمادر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.