توضیحات درباره کانال Quiz «english» 😍🤩and«ادبیات» :


در این کانال لغات زبان انگلیسی دهم، یازدهم و دوازهم و همچنین لغات ادبیات فارسی دهم، یازدهم و دوازدهم تجربی، ریاضی و انسانی قرار می‌دهیم. 🌺🌺🌺🌺در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.