توضیحات درباره کانال Psn game :


Pan game
فروشنده اکانت
@par3a2019در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.