توضیحات درباره کانال Power Game :


————POWER GAME————

رسانه قدرتمند در حوزه بازی های ویدیویی💪🏻
روز خود را با اخبار دست اول و داغ شروع کنید🗞
یک رسانه خوب کافی است پیام سان خود ار شلوغ نکنید 😉در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.