توضیحات درباره کانال Posha_kita :


فروش لباس زنانه اینترنتی به تمام نقاط ایران

کانال فروش لباس زنانه:پوشاکیتا

شماره:واتساپ09019648579 محبی

فروش پایان کار نیست بلکه آغاز یک تعهد است 💰در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.