توضیحات درباره کانال ParsSony.ir :


🌐 Website: ParsSony.ir
💻 Channel: t.me/ParsSony
👥 Support: t.me/ParsSonySupport
📲 Contact: 09022850903
♻️ P. link : t.me/ParsSonyOfficialChannelدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.