توضیحات درباره کانال Par3ahip :


(پارسا هیپ )____اهنگساز_تنظیم_ خاننده_رپ/پاپ



در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.