توضیحات درباره کانال NOTOP | علوم و فنون :


👩‍🏫 تدریس علوم و فنون پایه دهم تا دوازدهم 👩‍🏫

🎶《 عروض و قافیه 》
🖋《 آرایه های ادبی 》
📖《 تاریخ ادبیات 》
❓《 سبک شناسی 》

🤓 تست و تحلیل تست
📌 نکات کلیدی


سایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت که کانال تبلیغ شده مغایر با قوانین می باشد، نام و آیدی آن را به [email protected] ایمیل نمایید.