توضیحات درباره کانال negin kish novel :


رمان نگین کیش.
به قلم: گل یخ
ژانر: عاشقانه، اجتماعی، پلیسی، جنایی.در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.