توضیحات درباره کانال My wishes and goals :


به دنبال اینده ای که منه حقیقیو نشون بده..♥️
روزمرگی نویس..
کمک کننده ی کنکوری..
مشاوره ی درسی،انگیزشی باهر پایه ای✨🫂
راه ارتباطی با من👇🏻
@wishesandgoals_botدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.