توضیحات درباره کانال Music :


تمام آهنگ های جدید هر روز ثبت می شوند✔️

ما سعی و تلاشمان بر این است که همه نوع آهنگ شاد و غمگین و… پخش کنیم چون سلیقه ها در انتخاب آهنگ متفاوت هست 💯
🍃
🍃
🍃
🌿
🌿
🌿
🍀
🍀
🍀
🌱
🌱
🌱
🍁
🍁
🍁
🍂
🍂
🍂
@Musikistan 🎶🎧

کانال Musicدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.