توضیحات درباره کانال Moviemag | مووی مگ :


پایگاه خبری تحلیلی سینمای ایران و جهان :
Moviemag.ir

《57310452 ( شامد ) 》


ارتباط با مدیر کانال :
@moviemagir


آدرس اینستاگرام :

Instagram.com/Moviemag

کانال Moviemag | مووی مگدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.