توضیحات درباره کانال MeliExchange ،صرافی ملی ایران :


شرکت صرافی ملی ایران
وب سایت: www.mex.ir
آدرس:تهران خ فردوسی بالاتر از چهارراه کوشک پلاک 270
تلفن: 66758230 الی 34
دورنگار: 66736230
کد شامد:1-2-714150-61-4-1
tg://resolve?domain=meliexchange

کانال MeliExchange ،صرافی ملی ایراندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.