توضیحات درباره کانال MEGA TRADE :


😎ایده ها و نظراتتونو بفرستین اینجا:
@The_Great_traderدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.