توضیحات درباره کانال Mechanical parspajouhaan :


گروه آموزشی پارس پژوهان
www.parspajouhaan.com
77678035
66432054

مدیریت:
مهندس سمیع پور
@parspajouhaan

پیچ شمیران، ابتدای شریعتی، نبش ک پیرجمالی، پ26

سایر کانال های مجموعه
@parspajouhaan_botدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.