توضیحات درباره کانال Madam coook :


تولید کننده انواع محصولات غذایی خانگی
(سوسیس، ژامبون، ناگت، فلافل و…)
.
سفارش: @maddam_cookدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.