توضیحات درباره کانال Korean Picture Dictionary 🇰🇷🇮🇷 :


دیکشنری مصور کره ای به فارسی

❌ کپی ممنوع ❌

کانال کوئیز (انشاالله در آینده):
@Korean_Picture_Dictionary_Quiz

اینستاگرام:
www.instagram.com/korean.picture.dictionaryدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.