توضیحات درباره کانال joke Farsi! | !جوک فارسی :


کانال جوک فارسی! ، سالم بخندیم 😂 –
همیشه بخندیم تا سالم باشیم!

لینک کانال: @jokefarsi_channel

تبادل ، تبلیغات و… : @h1245654

گروه چت : @jokefarsi_chat


سایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت که کانال تبلیغ شده مغایر با قوانین می باشد، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.