توضیحات درباره کانال jok khone | جوک خونه :


کانال جوک خونه ، سالم بخندیم 😂 –
همیشه بخندیم تا سالم باشیم!

تبادل ، تبلیغات و… : @h1245654

گروه چت : @jok_khone_chat


سایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت که کانال تبلیغ شده مغایر با قوانین می باشد، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.