توضیحات درباره کانال IRBourse98 :


راهنمای کانال:
(رنگ قرمز) برای ارائه اخبار سرمایه گذاری و نماد ها
(رنگ زرد) هشدار های مهم سازمان بورس
(رنگ آبی) اطلاعیه های مهم خود سازمان بورس
جهت ارتباط با ادمین
@msaeedi74در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.