توضیحات درباره کانال iran university library – کانال کتابخانه دانشگاهی ایران :


کتابخانه دانشگاهی ایران
ساخت : 1399.12.20
ارسال جزوه، دستنویس، حل تمرین، کتاب، ترجمه و سایر موارد اسکن شده به صورت pdf
@mrjavaheri

ابتدا کانال :tg://resolve?domain=iranubook/7
حمایت مالی : tg://resolve?domain=iranubook/13
وبلاگ: www.iul.blogfa.com (راهنما جستجو)در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.