توضیحات درباره کانال Horror_Cinema98 :


📽️ سینمای وحشت 📽️
🎥 مرجع تخصصی فیلم های ترسناک 🎥در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.