توضیحات درباره کانال hamayesh_DrAfshar :


💥آموزش صفرتا 100 مباحث مشاوره تحصیلی و کنکور متناسب با هر زمان

کاملا #رایگان

کانال پرسش و پاسخ

@soal_javab_ostad_afshar

کانال مشاوره آموزشیـانگیزشی(اصلی)
@Alirezaafsharofficial

ثبت نام مشاوره تلفنی
SMS:۰۹۳۵۸۹۶۰۵۰۳

شامد:1-1-68343-61-3-3

کانال hamayesh_DrAfsharدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.