توضیحات درباره کانال hajy. arzoni :


ارزان فروش نیستیم منصفیم😍
فروشگاه اینترنتی پوشاک زنانه
شهربابک کرمان فروش حضوری نداریم
https://api.whatsapp.com/sendدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.