توضیحات درباره کانال GOTBE ACCOUNT :


فروش اکانت هکی
با تضمین ۵ دقیقه
خرید از طریق درگاه
بدون هیچ گونه اد بالانس
و تغییر ایمیل
———————————————————————
admin:
@hashtpaaamدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.