توضیحات درباره کانال Gaming 🎮 :


گروه عالی مخصوص گیم 😎
گیم پلی بازی ها و کلن ها و سرور های مختلف 🎮در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.