توضیحات درباره کانال Game Fans IR :


✅بهترین کانال راجع به بازی های کامپیوتر و اندروید

✅معرفی بازی های کامپیوتر

✅معرفی بازی های اندروید

✅برای تمام سیستم هادر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.