توضیحات درباره کانال FreeVIP :


✔تحلیل و سیگنال های ارائه شده تحت نظر کانال های vip خریداری شده می باشد.

✔با بررسی و تحلیل سیگنال های vip میتوانید مبنای معاملات خودتون قرار بدید.

🚫مسئولیت خرید و فروش با خود شماست.

↪@FreeVIP2020در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.