کانال France Perse

کانالی مفید برای علاقه مندان به یادگیری زبان شیرین فرانسه. حتی کسانی که هیچ پیش زمینه ای از این زبان ندارند میتوانند قدم به قدم با ما همراه شوند و لذت

یادگیری این زبان را بچشند.

https://telegram.me/FrancePerse2016

 

#آموزش #یادگیری #زبان #فرانسه #اصطلاحات #لغات #ضرب #المثل #صرف #افعال

ورود به کانال
تبلیغ کانال