توضیحات درباره کانال Fortnite city :


گروه چنل
@fortnitecityi_gp

مدیر کانال 👇
@Amir_cityi

📞 تلفن تماس
09053304535در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.