توضیحات درباره کانال Filmsoon :


⏰زمان بندی پخش سریال ها:
#دیرین‌دیرین، #مافیا :شنبه و یکشنبه21
(#قورباغه_پایان)، #می‌خواهم‌زنده‌بمانم:دوشنبه20
#دراکولا : سه شنبه 20
#گیسو ، #ملکه‌گدایان :چهارشنبه20
#همرفیق :پنجشنبه21
#سیاوش:جمعه 12 ظهر
#خوب‌بدجلف :جمعه ها 12ظهر
درتمام هفته بدون تبلیغاتدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.