توضیحات درباره کانال FARMANIGOLDVIP :


تیم تحلیلی فرمانی

سیگنال تخصصی نوسانگیری طلا معاملات جفت ارزها وسهام نیویورک
تحلیل ارزهای دیجیتال

@FARMANIVIPADMIN پشتیبانی
@farmaninatayej نتایج و سوابق
@AMOOZESH_FARMANIVIP اموزش
09025357402مشاوره رایگان واتساپدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.