کانال English lang learners

زبان انگلیسی را سریع و آسان بیاموزید!
اصطلاحات،مکالمه،داستان،نکات گرامی،لغات همراه با
فایل های صوتی و کلیپ های آموزشی.

T.me/English_lang_learners

ارتباط با آدمین جهت تبادل،ترجمه،تدریس در فضای‌مجازی و تبلیغات با قیمت مناسب.
@A_a_m55

کانال English lang learners

ورود به کانال
تبلیغ کانال