توضیحات درباره کانال English Empire(Elaheh Kashani) :


کانال تخصصی آموزش
مکالمه -گرامرIELTS- Pre IELTS
روش کاربردی-زمان کوتاه
توسط مدرس کالجهای زبان انگلیسی مشهد

ارتباط مدرس ومدیر جهت تبلیغات وکلاسها:
مهندس الهه کاشانی [email protected]
@sunnily


سایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت که کانال تبلیغ شده مغایر با قوانین می باشد، نام و آیدی آن را به [email protected] ایمیل نمایید.