توضیحات درباره کانال EFTbyZahra :


♥️اینجا حسهای منفیتو رها کن
♥️اینجا آرزوهاتو جذب کن
♥️بهم پیام بده…
@Miss_Zahra213


tg://resolve?domain=joinchat/AAAAAFavtt5lyqrmK1LoKw
ای اف تی،تکنیکی برای رسیدن به آرامش و جذب خواسته هادر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.