کانال eCanada.ir

کانال eCanada.ir

🇨🇦 شرکت های مهاجرتی ویکی ویزا و پل

✔️ با مدیریت مشاوران رسمی مهاجرت:

®️ امیر پوراسماعیل (R530641)
®️ بردیا صنعتی (R530661)

💬 تماس مستقیم:

@amir_p_j
@bardia_sanati


⚠️ لطفا کانال های فعال زیر را دنبال کنید:

🌐 t.me/wikivisacanada
🌐 t.me/polimmigration

کانال eCanada.ir