توضیحات درباره کانال Dream league 2022 :


بالله الرحمن الرحیم کانل جدید درایم ۲۰۲۲ سیو و کیت و لگو ۲۰۲۲ تیم های ایرانی و خارجی که اختیار شما است این کانال تازه را ه اندازی شده است خواهشن مارا حمایت کنید.
لینک حمایت از ما:https://idpay.ir/90az-90azدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.